Nieuws

Met passie veranderen

Veranderen is hot. Van organisaties tot individuen, veranderingen spelen iedere dag. Flexibel zijn is daarom noodzakelijk geworden. Romy Geldof, deelnemer aan de HR Summerschool 2016, laat zien waarom elk bedrijf - groot of klein - verandering moet toejuichen in plaats van schuwen.

Een van de problemen waar multinationals mee kampen is dat zij niet wendbaar genoeg zijn. Het is een must om in te spelen op ontwikkelingen nu en in de toekomst. Organisaties die zich hierin onderscheiden, blijven. Organisaties die werken vanuit zelfsturende teams hebben het over thema’s als ‘engagement’, ‘bevlogenheid’ en ‘het loslaten van losse eilandjes’. Ook op individueel niveau zijn we bezig met veranderen; hoe blijven we duurzaam inzetbaar, nu en in de toekomst? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van veranderingen die op dit moment spelen. Een essentiële vraag hierbij is: hoe blijven we als organisatie, maar zeker ook als persoon, wendbaar?

Voor antwoord op deze vraag, kun je naar het volledige artikel via onderstaande link:
http://www.hrzone.nl/verandermanagement/verandermanagement-opinie/entry/met-passie-veranderen

Gelukkig druk?!

3 miljoen Nederlanders hebben behoefte aan maatregelen tegen werkstress. Werkdruk is daarin een belangrijke oorzaak. We worden dagelijks gewezen op de negatieve aspecten van werkdruk. Ook de meeste HR adviseurs waarmee ik werk zien werkdruk vooral als probleem. Toch is een leven zonder druk ondenkbaar. Druk hoeft ook niet negatief te zijn. Biedt dat nieuwe mogelijkheden voor een fundamenteel ander beleid?

De consequentie van dit 'probleemdenken', is dat veel adviseurs zich afvragen hoe het moet worden opgelost. Terwijl veel managers en medewerkers stress ook waarderen als piekbeleving en een positieve waarde geven aan het perspectief waaraan zij werken. De aanpak van werkdruk, echter, geeft zelden duurzame productiviteitsverbetering, inspireert nauwelijks en verbindt niet met waardecreatie. Hoe zou het zijn om beleid vanuit de positieve kant van werkdruk te ontwikkelen?

Na zelf jarenlang zeventig uur per week te werken in een situatie de steeds minder perspectief had, leerde ik dat dat schadelijk was voor mijn gezondheid, gezin en groei. Dat kan wel degelijk een probleem zijn, maar het is mijn ervaring als adviseur op dit thema dat werken aan positieve dingen ons verder kan brengen. Positieve druk kan bijdragen aan geluk van mensen en in organisaties.

Wat je aandacht geeft groeit. Gelukkig druk is een prachtig doel. Daarom hoop ik dat steeds meer HR professionals de stap durven zetten om aan een positief werkdrukbeleid te werken.

Het hele artikel kun je lezen via onderstaande link!:
http://www.hrzone.nl/organiseren/organiseren-opinie/entry/gelukkig-druk

Tien banen met toekomstperspectief

Overal is sprake van robotisering en automatisering. Zo zijn er nieuwsorganisaties die algoritmes gebruiken voor het schrijven van nieuwsberichten. Beroepen als accountant en verzekeraar hebben te lijden onder de opkomst van machines. En er zijn nog veel meer soorten werk die dreigen te verdwijnen. Voor vacaturesite Indeed keek econoom Mariano Mamertino in Nederland en Ierland welke tien banen perspectief bieden voor de toekomst.

1. Data scientist
2. Gezondheidszorg
3. Onderwijzers
4. Cybersecurity-professional
5. HR-medewerker
6. Virtual reality- en internet-of-things-ontwikkelaar
7. Digitale marketing en ontwerp
8. Logistiek manager
9. Koks
10. Losse klussen ('gigs')

De baan van HR-medewerker staat in deze lijst omdat bedrijven steeds meer op jacht zijn naar talent. Daarbij neemt de hoeveelheid arbeidsmarktdata die werkgevers en werkzoekenden kunnen gebruiken sterk toe. Dit verandert de rol van human resources. Er zal een stijgende behoefte zijn aan HR-professionals met ‘zachte’ vaardigheden en emotionele intelligentie die ook expertise hebben op het gebied van software en analytics.

Lees het hele artikel via onderstaande link:
https://www.hi-re.nl/2016/12/01/tien-banen-met-toekomstperspectief/

Talent brengt performance en innovatie

Talentmanagement is nog steeds een hot topic op de HR agenda. Hoe vind, bind en boei je het juiste talent aan je organisatie? Begin met het in kaart brengen van de behoeftes van deze medewerkers en sluit hierbij aan.

In de 21e eeuw kost de ontwikkeling van talentvolle medewerkers evenveel energie als het werven van hen. Vandaag de dag zijn veel organisaties zich bewust van de competitieve waarde van getalenteerde medewerkers en besteden veel tijd aan het identificeren en het werven van talentvol personeel. Er zijn echter maar weinig bedrijven die gebruik maken van de ontwikkelkracht van getalenteerde medewerkers. Maximaliseren van hun zichtbaarheid, hun mobiliteit en het versnellen van relevante werkervaringen helpt hun expertise-ontwikkeling versnellen. Deze vorm van boeien en uitdagen is ook van belang om talent langdurig aan je te binden. De vraag is dan: geldt dit voor iedere organisatie op zich? Of is samenwerking om talent te behouden de sleutel?

Ben je benieuwd naar het antwoord op deze vraag? Klik dan op onderstaande link voor het hele artikel:
http://www.hrzone.nl/talentmanagement/talentmanagement-opinie/entry/talent-brengt-performance-en-innovatie

Hoe word je als HR professional future proof?

HR-medewerkers en -managers zijn het geweten van de organisatie. Daardoor kun je als HR-professional veel invloed uitoefenen op het management en op het beter functioneren van organisaties. Speel in op die ontwikkeling en volg de opleiding tot HRD-adviseur!

Lange tijd vonden HR-professionals dat ze bij beleidsvorming maar weinig serieus worden genomen. Daar waren twee oorzaken voor: Enerzijds werd HR primair ingezet als uitvoerend instrument van de directie, bijvoorbeeld voor het plannen van de personeelsformatie. Anderzijds zag HR van oudsher de personele administratie (‘PZ’) als haar kerntaak. Per saldo resteerde er voor beleidsmatige inbreng weinig tijd en animo.

In die beperkte rolopvatting van HR zien we de laatste jaren een duidelijke kentering: Meer en meer wordt HR betrokken bij belangrijke en vaak ingrijpende veranderingen binnen de organisatie, omdat juist HR zo’n goede thermometer in de organisatie heeft en een serieuze gesprekspartner is als het gaat om bijvoorbeeld haalbaarheid en tempo van veranderingen, opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s. HR krijgt een steeds grotere component HRD.

Lees het hele artikel hier: http://www.hrzone.nl/hrd/hrd-artikelen/entry/hoe-word-je-als-hr-professional-future-proof

Sponsors

Log in