Waarom focussen op je Employee Experience cruciaal is

De aandacht voor de tevredenheid en beleving van medewerkers is cruciaal voor het succes van organisaties. Toch zien medewerkers, leidinggevenden en HR-professionals vaak enorm op tegen onderzoek naar medewerkerstevredenheid. Het is dan op voorhand een ‘downer’. Onnodig want met nieuwe, korte meetmethoden kan de Employee Experience (EX) juiste een grote, plezierige en waardevolle boost krijgen. Met grote impact op de bedrijfsresultaten.

Het succes van organisaties wordt steeds meer bepaald door de beleving van klanten én medewerkers. Want een betere Employee Experience (EX) zorgt voor een betere Customer Experience (CX). Werken aan de EX zou daarom een ‘feestje’ moeten zijn. Want hierdoor wordt prettiger en beter gewerkt. In de praktijk is het nu vaak het tegenovergestelde. Medewerkers zien op tegen het invullen van lange vragenlijsten met (ogenschijnlijk) veel dezelfde vragen. Leidinggevenden schrikken van de uitkomsten en zien op tegen het bespreken van de resultaten. En HR krijgt door de gebrekkige respons en evaluaties te weinig input om echt goed te werken aan de EX. Gelukkig kan het ook anders.

Tijd voor het nieuwe meten
Traditioneel gebeurde het meten van medewerkerstevredenheid vaak met een klassiek ‘MTO’ (medewerkerstevredenheidsonderzoek). Hiervoor vulden medewerkers eens per een of twee jaar een lange vragenlijst in van een extern onderzoeksbureau. Dat kost deelnemers veel tijd en energie. Resultaat: lage respons. Bij sociaalwetenschappelijk onderzoek hoeft dat niet erg te zijn, als de respons representatief is voor de hele groep. Bij het meten van de EX is het zonde. Want juist de feedback van medewerkers die geen tijd of prioriteit geven aan het beantwoorden van de vragen is extra interessant. Kijk daarom altijd verder dan de respons en ‘score’. Meer respons geeft meer inzichten en mogelijkheden voor HRM en voor verbeteracties in de organisatie.

Verder lezen? Klik hier! 

Sponsors

Log in