Wat er met het nieuwe regeerakkoord verandert in het arbeidsrecht

Kabinet-Rutte III is er eindelijk uit en heeft gisteren ‘met vertrouwen in de toekomst’ haar plannen gepresenteerd. Deze plannen zijn opgenomen in het regeerakkoord, waarin negen pagina’s zijn besteed aan het arbeidsrecht. Benieuwd welke plannen het meest opvallend zijn?

Meer lezen? Klik hier voor het gehele regeerakkoord.

De volgende plannen zijn voor wat betreft het arbeidsrecht het meest in het oog springend:

Ontslaggronden
De cumulatiegrond in het ontslagrecht wordt geïntroduceerd. Ontslaggronden die nu op zichzelf onvoldoende zijn voor ontslag, kunnen met elkaar worden gecombineerd op basis waarvan rechters mogen afwegen of ontslag gerechtvaardigd is. Hier staat tegenover dat rechters om een extra ontslagvergoeding aan een werknemer kunnen toekennen, van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Transitievergoeding
Werknemers hebben vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding in plaats van na 2 jaar. Daarnaast wordt de transitievergoeding begroot op een derde maandsalaris voor elk dienstjaar. Verder wordt het wetsvoorstel wat Asscher eerder heeft ingediend, doorgezet en worden werkgevers dus via het UWV gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Geen transitievergoeding is verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als er een cao-regeling van toepassing is.

Vernieuwing pensioenstelsel
Het kabinet zoekt aansluiting bij de rapporten van de SER en wil het pensioenstelsel hervormen tot een meer persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Daarvoor zijn onder meer de volgende onderdelen van belang:

De doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de ingelegde premie.
Pensioen blijft een levenslange uitkering, waarbij mensen samen de risico’s delen.
De Sociale partners ontwikkelen een nieuw pensioencontract.
Het stelsel is beter toegerust op keuzevrijheid voor deelnemers en op de mogelijkheid dat zelfstandigen vrijwillig kunnen aansluiten of aangesloten blijven door het verdwijnen van de herverdeling van de doorsneesystematiek en de introductie van persoonlijke pensioenvermogens.

Alle veranderingen lezen? Klik hier. 

Sponsors

Log in