Point of view: aflevering 22. 'Het concept van Eenleiderschap is niet meer van deze tijd.'

In een nieuwe reeks interviews ‘Wat de toekomst ons toeroept’, luisteren we naar wat we van de toekomst kunnen verwachten. Welke talenten, competenties en houding kunnen ons verder helpen om wendbaar en succesvol te zijn én te blijven?

Jos van Langen onderzoekt ontwikkelingen in de wereld van HRD en organisatieveranderingen. Dit keer onderzoekt hij de behoeften aan leiderschap in de toekomst.

Dit gesprek is met Jelle Dijkstra, lector (Professor of Applied Science) Persoonlijk Leiderschap & Innovatie aan de NHL Hogeschool te leeuwarden. Samen praten ze over welke toekomstgeluiden er al hoorbaar zijn.

Je doet onderzoek naar leiderschapsstijlen en in jouw boek ‘Gedeeld Leiderschap’ stel je dat het concept ‘Een leiderschap’ niet meer van deze tijd is?

Je ziet dat er steeds meer wordt geëxperimenteerd met vormen van gedeeld leiderschap. Dat kunnen 2 of zelfs 3 leiders zijn. Leiders die verschillende eigenschappen tegelijk kunnen inzetten, zoals bijvoorbeeld daadkracht of analytisch vermogen. Competenties die op dat specifieke moment nodig zijn en worden gevraagd. In de toekomst kunnen dit ook cliënten, patiënten of burgers zijn die bepaalde leiderschapsrollen gaan vervullen. En dan in een context waarin professionals ook aanwezig zijn. Dat betekent dat de sturing meer van onderaf komt i.p.v. verticaal of top down. Heel veel mensen hebben kwaliteiten in huis om invulling te geven aan dit soort gedeeld leiderschap.

Op het gebied van operationele uitvoering zal dat nog wel lukken. Maar als het aankomt op strategie en grote lijnen uitzetten, wordt het dan niet een chaos?

Wij denken nog steeds dat strategie, visie en missie alleen door mensen aan de top bedacht worden. In grotere organisaties zie je allang dat strategie wordt ontwikkeld vanuit meerdere perspectieven. Afdelingen en betrokken professionals komen met diverse plannen en ideeën. Ze denken mee over de vooruitgang. De top vervult dan meer een regierol, een rol die zaken bij elkaar brengt. We gaan er nog te veel vanuit dat de top vanuit een centraal punt alles dirigeert. Maar in de natuur zie je processen op basis van autopoiese.

Het hele artikel lezen? Klik hier.

Sponsors

Log in