Innovatieve, duurzame gedragsverandering: het beste wapen tegen psychisch verzuim

Een collega die zich regelmatig ziek meldt met hoofdpijn, een ander die al lange tijd met vage klachten bij de huisarts loopt. We komen het allemaal tegen, maar onderkennen niet altijd de oorzaak: psychische klachten, veroorzaakt door spanningen thuis of op het werk. In 2014 was volgens TNOmaar liefst 36% van ons landelijk verzuim gerelateerd aan psychisch klachten.

Er rust nog steeds een taboe op psychisch verzuim én veel psychische klachten uiten zich in lichamelijk klachten, dus het werkelijke percentage kan nog hoger liggen dan deze 36 %.

Persoonlijkheid bepaalt
Volgens klinisch-psychologe en psychotherapeut Drs. Jessy Brouwers zijn onze persoonlijkheidseigenschappen leidend in hoe we omgaan met de oorzaken van psychische klachten. Dagelijkse problematiek als een te hoge werkdruk, bedrijfsconflicten, gebrek aan autonomie, maar ook problemen in de privésfeer, worden door ieder individu anders aangevlogen. Daar ligt dan ook de basis voor de oplossing voor psychisch verzuim.

Een voorbeeld uit de praktijk
Op een financiële afdeling werken 32 mensen. Over het algemeen zijn het mensen die nauwgezet, perfectionistisch en enigszins introvert zijn en graag in structuren werken. Ze hebben echter te maken met een hoge werkdruk en zitten in één grote ruimte: een kantoortuin. Onderling heerst er veel concurrentie, irritatie en wantrouwen. Dit alles leidt tot een hoge mate van stress, wat zich uit in fysieke spanningsklachten en veel kort ziekteverzuim. Vooralsnog werd er vooral actie ondernomen op de gerapporteerde klachten, maar dit gaf nauwelijks resultaat.

Door naar de persoonlijke eigenschappen en het gedrag van de individuen in het team te kijken, is het mogelijk het verzuim terug te dringen. Zo zullen deze mensen, omdat ze perfectionistisch zijn, snel hun werk en prestaties voorop stellen en hun welzijn op de tweede plaats. Vanuit een collectieve introverte houding is het logisch dat er weinig wordt gecommuniceerd.

 

Verder lezen? Klik hier.

Sponsors

Log in