'Roekvol' met mensen omspringen in een team

In een team dat ik coachte, vertelde iemand tijdens de intake dat de teamleider en het hoger management regelmatig roekeloos met mensen omsprongen. Natuurlijk wist ik wat roekeloos betekende: dat verwijst naar de onbezonnen kant in mensen. Roekeloze mensen springen in het diepe zonder dat zij vooraf goed inschatten welke gevaren ze zich op de hals halen.

Gek dat we van een woord wel de ontkenning gebruiken (roeke-loos), maar eigenlijk nooit de stam (roek). Wat als ik de positieve eigenschap van het woord ‘roek’ nu eens zou herintroduceren in dit team? Roekeloos betekende immers dat er geen roek was.

Van negatief naar positief
In een poging om de doelstelling van de groep van negatief (‘niet meer roekeloos met mensen omspringen’) positief te formuleren, kwamen we bij de intake op de formulering dat het in dit team belangrijk was om ‘met roek te blijven optreden’.

In mijn voorbereiding op de uiteindelijke teamcoaching volgde er een zoektocht – of een roektocht – naar de kwaliteiten die schuilgingen achter die frase. Het tegengestelde van roekeloos was immers wat er in dit team nodig was. Maar waar stond dit woord ‘roek’ nu eigenlijk voor? Wat betekende het als mensen en collega’s in de omgang met elkaar de waarde van het ‘roeken’ zouden gebruiken? Een team vol ‘roek en roll’: hoe zou dat er uit zien? Leidinggevenden die ‘roekelijk’ met hun mensen om zouden springen: waar hebben we het dan over? Een roekrijk overleg. Een roekvolle teambijeenkomst.

 

Het hele artikel lezen? Klik hier.

Sponsors

Log in