Waarom is ontwikkeling noodzakelijk?

‘Waarom zou ik mij in hemelsnaam willen ontwikkelen?’, krijgt Nicolas Pop van Fitch soms voor de voeten geworpen. Omdat deze terechte opmerking het bestaansrecht van zijn organisatie onder vuur neemt, legt hij in deze blog die vraag op de snijtafel.

Het woord ontwikkelen betekent letterlijk ‘ontvouwen’, het ‘ontdoen van wikkels’, ‘ont-wikkelen’. Ontwikkelen lijkt daarmee haaks te staan op het woord ‘(aan)leren’, wat eerder een proces beschrijft van het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.

Voorspelbaarheid en veiligheid
We weten wat ons te wachten staat als we reageren zoals ons is aangeleerd. Het nut van de wikkels is dus dat ze ons voorspelbaarheid en daarmee veiligheid bieden: we worden geaccepteerd door de mensen om ons heen wanneer we aan hun wensen voldoen. Deze leefregels vormen een jas waarmee we ons warm aan kunnen kleden in een veeleisende wereld.

Waarom zou je het naakte pad van de ontwikkeling op willen gaan, wanneer de meest veilige reactie is om in de wensen van de buitenwereld te voldoen, en als een grijze muis in de massa op te gaan?

Wat zijn je drijfveren?
Eenieder ervaart weleens wrijving in het dagelijkse leven in omgang met anderen, met het werk en alle eisen die de maatschappij aan ons stelt. Het levert frustraties op, energielekken, en bij sommigen zelfs een burn-out. Deze wrijving legt een conflict bloot tussen wat de omgeving van ons wil, en wat we zelf kunnen of willen opbrengen. Deze wrijving is een bewijs voor het bestaan van ons eigen individu, van onze eigen drijfveren.

Waar we redelijk goed zijn in het aanvoelen dat ons iets niet zint, zijn we vaak minder goed in het benoemen en voelen waarom iets ons dwarszit. Om die vraag zuiver te kunnen beantwoorden, moet je namelijk scherp op het netvlies hebben wat je eigen drijfveren zijn.

De kracht van ontwikkeling
Door ons goed bewust te zijn van onze eigen drijfveren, en daar op een effectieve manier voor uit te komen, kunnen we de interactie met onze omgeving stroomlijnen, en kunnen we de wrijving uit de weg werken. Kink in de kabels omzetten in stromende energie. Frustratie en irritatie omzetten in aspiratie en inspiratie. Dat levert geluk op en een hogere werksatisfactie. Vaak gepaard met een hogere effectiviteit.

Stap uit je comfortzone
Maar ontwikkelen betekent ook die beschermende jas uit doen. Die beschermende jas die je veiligheid biedt en waardoor je door je omgeving wordt geaccepteerd: ‘als je zus-en-zo gedraagt, belonen wij je en straffen we je niet’. Wanneer je voor je eigen drijfveren uitkomt kan dat gaan conflicteren met drijfveren van de buitenwereld. Aangezien je je pas gaat ontwikkelen op het moment dat je conflicterende wrijving voelt, betekent dat vanzelfsprekend dat ontwikkeling (lees: dichter volgens je eigen drijfveren leven), wrijving in de buitenwereld zal opleveren. Je verlegt als het ware de interne wrijving bij de buitenwereld, bij de ander.

Dat maakt dat ontwikkeling vaak een moeilijk en kwetsbaar proces is. Het is niet voor niets dat mensen zich pas gaan ontwikkelen als de pijn groot genoeg is en velen onder ons vaak lang in situaties blijven zitten die conflicteren met hun individuele drijfveren. Maar dat ze het conflict liever intern dragen (omdat ze daarmee de acceptatie door hun omgeving denken te garanderen) dan dat ze zelf uitkomen voor hun eigen drijfveren, met de bijbehorende kans dat ze conflict krijgen met hun omgeving.

Je kunt jezelf de vraag stellen: wie ben jij als jij je leven oneindig laat voorschrijven door je omgeving. Heb jij dan bestaan?

Lees het hele artikel hier: http://www.hrzone.nl/vitaliteit/vitaliteit-artikelen/entry/waarom-is-ontwikkeling-noodzakelijk

Sponsors

Log in