Hoe word je als HR professional future proof?

HR-medewerkers en -managers zijn het geweten van de organisatie. Daardoor kun je als HR-professional veel invloed uitoefenen op het management en op het beter functioneren van organisaties. Speel in op die ontwikkeling en volg de opleiding tot HRD-adviseur!

Lange tijd vonden HR-professionals dat ze bij beleidsvorming maar weinig serieus worden genomen. Daar waren twee oorzaken voor: Enerzijds werd HR primair ingezet als uitvoerend instrument van de directie, bijvoorbeeld voor het plannen van de personeelsformatie. Anderzijds zag HR van oudsher de personele administratie (‘PZ’) als haar kerntaak. Per saldo resteerde er voor beleidsmatige inbreng weinig tijd en animo.

In die beperkte rolopvatting van HR zien we de laatste jaren een duidelijke kentering: Meer en meer wordt HR betrokken bij belangrijke en vaak ingrijpende veranderingen binnen de organisatie, omdat juist HR zo’n goede thermometer in de organisatie heeft en een serieuze gesprekspartner is als het gaat om bijvoorbeeld haalbaarheid en tempo van veranderingen, opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s. HR krijgt een steeds grotere component HRD.

Lees het hele artikel hier: http://www.hrzone.nl/hrd/hrd-artikelen/entry/hoe-word-je-als-hr-professional-future-proof

Sponsors

Log in