Senior HR Business partner

Organisatie: Prinsenstichting via Marechal Challenge
Plaats: Purmerend
Afdeling: HR
Provincie: Noord-Holland
Postcode: 1444 JE
Land: Nederland

Vacaturetype:
Opleiding: HBO
Uren: 32-36
Ervaring: Senior
Betaling: cao-Gehandicaptenzorg, FWG 60
Plaatsingsdatum: 2020-05-04 16:58

Categorie: Vacature
Opdrachtstatus: Open
Functiegebied: Advies / Consultancy
Specialisatie: HR Adviseur
Opdrachtperiode: Tijdelijk, uitzicht op vast
Reizen verplicht:

Omschrijving

Senior HR Business partner
Purmerend, 32-36 uur per week

Organisatie
Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij staan de wensen, ambities en mogelijkheden van de cliënt centraal. Verdeeld over zeven regio’s in Zaanstreek/Waterland, kijken 1200 medewerkers en 400 vrijwilligers dagelijks naar wat wel kan, zodat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij zelf wil, zo gewoon als mogelijk.

Naast de zeven regio’s kent de organisatie een expertisecentrum Zodiak en worden de regio’s ondersteund door een aantal ondersteunende diensten (Facilitair, Bedrijfsvoering, HR, ICT en Communicatie).

Prinsenstichting is een van de werkmaatschappijen die deel uitmaken van Stichting De Opbouw. Stichting De Opbouw is een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd.

Context
Prinsenstichting is een ondernemende organisatie met een hoog ambitieniveau waarin het nemen van initiatief en het werken aan persoonlijke- en organisatieontwikkeling wordt gestimuleerd.

Binnen Prinsenstichting staat de cliënt centraal, uitgaande van de driehoek cliënt, ouder/verwant en medewerker, daar ligt dan ook de regie. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van de zorg is zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Om die reden werk binnen de Prinsenstichting zelforganiserende teams met een grote mate van autonomie. Al diegenen daar omheen, zijn ondersteunend aan deze teams.

Een andere belangrijke ontwikkeling waarop men heeft ingezet is het zo 'regelarm' mogelijk organiseren. Daarbij wordt kritisch gekeken naar wat het nut en de noodzaak is van de door de organisatie opgestelde afspraken, richtlijnen en beleid.

Prinsenstichting wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:

 • Prinsenstichting is een instelling voor VG-zorg.
 • Prinsenstichting biedt hulp en zorg aan mensen met een complexe (intensieve) zorgvraag. Dit legitimeert de aanwezigheid van Zodiak als expertisecentrum.
 • Het kerngebied van Prinsenstichting is Zaanstreek/Waterland. Binnen dit gebied wordt naast zorg in het kader van de WLZ ook zorg geboden aan cliënten via de jeugdwet en de WMO. Buiten dit gebied biedt men uitsluitend zorg in het kader van de WLZ en jeugdzorg.
 • Prinsenstichting is expert op hun vakgebied, lokaal/regionaal een kennisleider. Om die reden zegt men ook geen 'nee' als zich een complexe zorgvraag voordoet.
 • De principes van Gentle Teaching leggen de basis voor de manier waarop cliënten, verwanten en medewerkers bij Prinsenstichting met elkaar omgaan.


De afdeling
Met haar dienstverlening levert de afdeling HR, als zelforganiserend team, een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de genoemde uitgangspunten. Om bovenstaande uitdagingen blijvend te ondersteunen wordt de afdeling HR opnieuw vormgegeven en wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van het team.

Een transitieproces waarbij de nieuwe inrichting en ontwikkeling van de afdeling HR gepaard gaat met de ontwikkeling van de teams en het verder doorvoeren van integraal management.

Bij de herinrichting van de afdeling HR is er voor de volgende uitgangspunten gekozen:

 • Vanuit zelforganisatie realiseren van samenwerking, afstemming en coördinatie tussen de teams teamcoaching, opleiden en HR-beleid & advies op HRM-vraagstukken.
 • Transitie van rol van generalistische personeel adviseur naar domein specialist HRM en partnerschap.
 • Ontwikkelen service desk naar Service en adviescentrum HRM, waardoor de eerstelijns vragen vanuit de teams en het management door het service- en adviescentrum worden opgepakt.


Daarnaast zijn er binnen de afdeling de volgende 'domeinen' benoemd en worden deze op dit moment nader ingevuld:

 • Instroom, onboarding en interne en externe arbeidsmarkt, bestaande uit een recruiter en een adviseur werving en selectie (vacature).
 • Duurzame inzetbaarheid, gezondheidsmanagement en preventie, bestaande uit een verzuimregisseur en een adviseur duurzame inzetbaarheid, gezondheidsman en preventie (vacature).
 • Onderzoek, innovatie en HR-analytics, bestaande uit één adviseur onderzoek, HR-analytics en innovatie.
 • HRM-advies en -ontwikkeling, bestaande uit één adviseur HR-advies en ontwikkeling (vacature).
 • HRM-strategie, bestaande uit één strategisch HR-adviseur.


De functie
Als adviseur HR-advies en ontwikkeling/ HR business partner handel je als breed ontwikkelde HR-professional. Proactief en samen met het management vertaal je externe ontwikkelingen, zoals wet en regelgeving, naar passend beleid binnen de Prinsenstichting. Van nature ben je geïnteresseerd in de dienstverlening en vraagstukken binnen de verschillende regio’s en handel je vanuit de klantvraag. Daarbij vertaal je regionaal gedeelde vraagstukken in passende HR-oplossingen c.q. beleid. Bij dit alles schakel je soepel tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Als sparringpartner voor het management adviseer en ondersteun je gevraagd en ongevraagd op het gebied van personeel en organisatie. Het gaat daarbij over voorkomende personele vraagstukken, het adviseren over inrichtings- en ontwikkelvraagstukken en de personele invulling en formatiebezetting van het verzorgingsgebied. Hierbij betrek je actief je collega’s van opleiden en teamcoaching en faciliteer je de manager in zijn of haar rol van regisseur.

Daarbij heb je oog voor het leiderschap en de cultuur binnen de organisatie, het functioneren van teams de ontwikkeling van medewerkers en ondersteun je bij herinrichtingsvraagstukken. Je analyseert en adviseert niet alleen over de te nemen stappen, maar levert ook een concrete bijdrage aan creatieve en duurzame oplossingen. Hierbij betrek je actief het management, de teams en de collega’s van HR.

Je staat naast het management en acteert als hun onafhankelijk geweten en adviseert onder andere over het schakelen tussen afstand en nabijheid. Daarbij ben je scherp van geest, spiegel en handel je proactief en ben je duidelijk in je advies. Ook breng je pragmatisme in je aanpak.

Je bent gewend vanuit eigen initiatief te handelen en vanuit verbinding te acteren en te laveren tussen de verschillende belangen.

Vanuit een frisse blik op HR en zicht op externe ontwikkelingen, bouw je samen met je collega’s aan de verdere ontwikkeling van een toekomstgerichte HR-afdeling. Een afdeling die aansluit bij de behoefte en ontwikkeling van de organisatie. Daarbij zijn op dit moment de volgende thema’s leidend:

 • De juiste fit tussen kennis, kunde en vaardigheden en complexe zorg.
 • Het zo slim mogelijk inrichten van processen voor de teams.
 • Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.
 • Strategische personeelsplanning.
 • Arbeidsmarktcommunicatie, werving & selectie plus vormgeven onboarding.


Samen met je HR-collega’s en je uiteindelijke klant, het management en de teams, ga je aan de slag met deze HR-brede thema’s en zorg je voor afstemming binnen de afdeling HR, opleiden en teamcoaching.

De uitdaging
Uitdagende opdracht binnen een organisatie met lef, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Als adviseur advies en ontwikkeling draag je bij aan de verdere inrichting en ontwikkeling van de nieuw te vormen afdeling HR.

Functie-eisen
Wij vragen een adviseur advies en ontwikkeling die:

 • beschikt over een relevante hbo+ ( bijv. HR) opleiding;
 • beschikt over ervaring binnen dienstverlenende organisaties met professionals;
 • inzicht heeft in voor de VG-sector relevante maatschappelijke, bestuurlijke, arbeidsmarkt en organisatorische ontwikkelingen;
 • ervaring heeft met projectmanagement;
 • gevoel heeft voor verhouding binnen een dynamische complexe omgeving;
 • beschikt over een scherpe geest en de vraag achter de vraag stelt;
 • Rijnlandsdenker die ervaring of op z’n minst gevoel heeft met het werken binnen omgeving van zelforganisatie en in staat is HR te laten aansluiten bij dit besturingsmodel.


Competenties
Om de functie op adequate wijze uit te voeren is het belangrijk te beschikken over de volgende competenties:

 • Samenwerkingsgericht en relativerend met humor.
 • Benaderbaar en enthousiasmerend.
 • Werkt vanuit verbinding en creëert draagvlak.
 • Regie en implementatiekracht.
 • Stevig maar altijd vanuit verbinding.
 • Creatief en inventief met lef.
 • In staat hoofd- en bijzaken te scheiden en prioriteiten te stellen.
 • Communicatief sterk, verbaal en non-verbaal.


Aanbod
Het betreft een dienstverband van 32-36 uur. De functie is ingeschaald in schaal 60 van de cao voor Gehandicaptenzorg.

Procedure
De werving en selectie voor deze functie is in handen van Rob Maréchal. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissie(s). Een online drijfverenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Rob Maréchal via telefoonnummer 06-50415265

Solliciteren
Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 16 mei 2020 via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer

Sponsors

Log in