Preventie/ vitaliteitsadviseur Belastingdienst

Organisatie: Belastingdienst
Plaats: Utrecht
Afdeling:
Provincie: Utrecht
Postcode: 3521 AG
Land: nederland

Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO
Uren: 32 t/m 36 uur
Ervaring: Medior
Betaling:
Plaatsingsdatum: 2019-07-30 11:02

Categorie: Vacature
Opdrachtstatus: Open
Functiegebied: HRM
Specialisatie: Personeel en Organisatie Adviseur
Opdrachtperiode: Vast
Reizen verplicht:

Omschrijving

Functieomschrijving
"In mijn functie houd ik mij bezig met preventie en vitaliteit in de breedste zin. Vitaal, veilig en gezond werken staat hoog in mijn vaandel. Een tevreden medewerker is nog geen bevlogen medewerker. En je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!”  Louise Lievens, preventiemedewerker bij de Belastingdienst.

Binnen de Belastingdienst werken zo’n 30.000 mensen aan de uitvoering van een groot aantal wetten en belastingmiddelen. Om te zorgen dat zij productief, gemotiveerd en gezond kunnen en willen blijven werken, staan thema’s als duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden hoog op onze agenda. In tegenstelling tot het behandelen of voorkomen van problemen en aandoeningen richten we ons steeds meer op de bevordering van positieve toestanden bij onze collega’s, zoals bevlogenheid.

In jouw rol van preventieadviseur/vitaliteitsadviseur bij de afdeling Borgen Welzijn van de shared service organisatie (SSO) organisatie en personeel draag jij hieraan bij door gevraagd en ongevraagd te adviseren over arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid. Je maakt deel uit van het team preventie binnen de afdeling borgen welzijn. Daarnaast werk je samen met de re-integratieadviseurs, bedrijfsmaatschappelijk werkers, kerndeskundigen en de strategisch preventiemedewerker. Ook zoek je de samenwerking met de medewerkers bhv arbo en milieu, de ondernemingsraad en de adviseur organisatie en personeel. Je draagt bij aan het arbeidsomstandighedenbeleid, waarbij we de relevante maatschappelijke ontwikkelingen volgen en zo nodig vertalen naar een toepassing binnen het organisatieonderdeel. Jij geeft aan management voorlichtingsbijeenkomsten en/of workshops, verstrekt informatie en je onderhoudt de noodzakelijke contacten op het gebied van arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid.

Ook ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het monitoren van de uitvoering van maatregelen die hieruit voortvloeien. Dit doe je in nauwe samenwerking met de interne kerndeskundigen, het management en de ondernemingsraad. In de RI&E borg je in ieder geval de prioritaire arborisico’s van het rijk: beeldschermwerk, werkdruk en werkstress, agressie, geweld door derden en ongewenste omgangsvormen. Je maakt hierbij gebruik van verzuimcijfers, resultaten uit het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en informatie van relevante professionals zoals de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werkers. Naast je advisering lever je ook een bijdrage aan een of meerdere inhoudelijke landelijke projectgroepen, zoals een verdere uniformering van werkprocessen.

We zijn op zoek naar vijf nieuwe collega’s. Een van de preventiemedewerkers gaat aan de slag voor het meldpunt agressie Belastingdienst (MAB). Dit bestaat sinds 2016 en ligt ten grondslag aan de wettelijke verplichting om medewerkers te beschermen tegen agressie van buitenaf en het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Als preventiemedewerker MAB geef je voorlichting en training aan risicogroepen. Daarnaast doe je meldingen in de daarvoor geëigende systemen en geef je advies aan de lijn en de medewerker conform de richtlijnen maatregelen en sancties. Verder zorg je voor de begeleiding en coördinatie bij eventuele strafrechtelijke vervolging en heb je hierover contact met de politie en het Openbaar Ministerie. Ook initieer je nazorg en neem je deel aan overleggen met andere meldpunten binnen de Belastingdienst. Tot slot lever je bestuurlijke informatie vanuit de incidentenregistratie en voorzie je deze van toelichting en trends voor de business.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Louise? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met de contact personen onderaan deze vacature.

Functie-eisen

• Je hebt een voor de functie relevant hbo-bachelordiploma, bijvoorbeeld HRM, personeel en arbeid of maatschappelijk werk.

• Je hebt bij voorkeur de opleiding integraal arbo-management óf een vergelijkbare studie succesvol afgerond.

• Je beschikt over relevante werkervaring als preventie- of vitaliteitsadviseur. Solliciteer je naar de functie van preventiemedewerker meldpunt agressie Belastingdienst? Dan beschik je over ervaring met agressiemeldingen en -protocollen.

• Je beschikt over uitstekende en aantoonbare adviesvaardigheden (op managementniveau).

Jouw competenties?
• initiatief

• oordeelsvorming

• samenwerken

• overtuigingskracht

• organisatiesensitiviteit

Herken jij jezelf ook hierin?
Jij beschouwt medewerkers als hét kapitaal van de organisatie. Daarbij heb je niet alleen oog voor de relatie, maar ook voor het resultaat. Je staat open voor veranderingen en verbeteringen, en bent dan ook niet bang om te werk te gaan als pionier en vernieuwer. Je voert je werkzaamheden professioneel en gestructureerd uit. Ook ben je een plezierige gesprekspartner met een duidelijke visie. Altijd en binnen de kaders zoek je naar oplossingen. Je kunt goed luisteren en zo nodig op prettige wijze overtuigen. Verder ben je een netwerker en vind je het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met klanten en collega’s. Je bent creatief en zelfstandig en jouw collega’s kennen je als eerlijk, vasthoudend en praktisch.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 10
Salarisomschrijving Inschaling binnen de range van de genoemde salarisschalen is afhankelijk van het aantal jaren recente en relevante werkervaring. Zie ook de informatie bij overige arbeidsvoorwaarden. Ben jij een preventieadviseur met minder dan 4 jaar ervaring dan vindt in beginsel de inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. (schaal 9; € 2.750 - € 3.885) Ben jij een preventieadviseur met ervaring (>4 jaar) dan word je direct ingeschaald in de genoemde schaal, dat is functieschaal 10. (schaal 10; € 2.683 - € 4.313) De aanwezigheid van relevante kennis en ervaring of eventuele arbeidsmarktoverwegingen bepalen het salarisniveau waarop je wordt ingeschaald.
Maandsalaris Min €2683 - €4313 (bruto)
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

De organisatie - Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst.

De afdeling - SSO Organisatie en Personeel
Shared Service Organisatie Organisatie en Personeel (SSO O&P) ondersteunt de organisatie in het bereiken van de organisatiedoelstellingen en levert daarvoor eerste- en tweedelijns-expertise op het gebied van (uniforme) organisatie- en personeelsontwikkeling. SSO O&P draagt daarmee bij aan een eigentijds en aantrekkelijk werkgeverschap, de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment én aan een ondersteunende organisatie-inrichting en -ontwikkeling.

Binnen de afdeling Borgen Welzijn, onderdeel van SSO O&P, werken ongeveer 100 collega's. Het team Preventie valt binnen deze afdeling. De preventiemedewerkers werken voor alle Belastingkantoren binnen Nederland.
Binnen SSO O&P vindt de ontwikkeling plaats naar het End2End-proces Vitaal Veilig en Gezond werken. Hierbinnen worden producten en diensten aangeboden ten behoeve van vitale, gezonde en gemotiveerde medewerkers.

We zoeken 5 preventiemedewerkers voor de regio's/locaties: Zuid (Heerlen/Maastricht), Midden/West (Utrecht/Rotterdam) en Oost (Apeldoorn).
Teamactiviteiten vinden in Utrecht plaats. Het is ook mogelijk dat je, naast je eigen kantoor en Utrecht, ook voor je werk op andere Belastingdienstkantoren moet zijn. Er wordt dus flexibiliteit ten aanzien van reizen verwacht. Thuiswerken behoort ook tot de mogelijkheden.

Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand via de 'solliciteer' button. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.
Wil je in je sollicitatie aangeven of je interesse hebt in de functie van preventieadviseur of in de functie van preventieadviseur MAB of voor beide. Wil je ook aangeven voor welke regio('s) je solliciteert.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Op 3 en 5 september vinden de selectiegesprekken plaats. Vooraf krijg je een uitnodiging om digitaal een OPQ test te maken. (persoonlijkheidsvragenlijst).
Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Een OPQ test kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer

Sponsors

Log in